مسابقات ، جشنواره ها و اردوها

برای مشاهده کلیپ ها روی لینک مورد نظر کلیک بفرمایید.
 

مسابقه شنا دبستان و پیش دبستانی پسرانه تمام هوشمند پیشگامان سال 1398  

جشنواره جابربن حیان مجموعه مدارس تمام هوشمند پیشگامان سال1401

جشنواره خیریه غذایی مجموعه مدارس تمام هوشمند پیشگامان سال1401

کاشت نهال به مناسبت روز درختکاری ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۱ در مراکز آموزشی تمام هوشمند پیشگامان سال1401

بازدید دانش پذیران پایه سوم مرکز آموزشی تمام هوشمند پیشگامان از موزه مکرمه ٫ کارخانه پدیده پلاست و سازمان آتش نشانی سال 1401

اردوی پایه آمادگی دبستان پسرانه تمام هوشمند پیشگامان سال تحصیلی 1401-1402

اردوی پایه اول دبستان پسرانه تمام هوشمند پیشگامان سال تحصیلی 1401-1402

اردوی پایه دوم دبستان پسرانه تمام هوشمند پیشگامان سال تحصیلی 1401-1402

اردوی پایه سوم دبستان پسرانه تمام هوشمند پیشگامان سال تحصیلی 1401-1402

اردوی پایه چهارم دبستان پسرانه تمام هوشمند پیشگامان سال تحصیلی 1401-1402

اردوی پایه پنجم دبستان پسرانه تمام هوشمند پیشگامان سال تحصیلی 1401-1402


 مراسم روز آتش نشان مجموعه مدارس پیشگامان سال تحصیلی 1402-1403

 جشن روز کودک - مهرماه- مجموعه مدارس پیشگامان سال تحصیلی 1402-1403

 اردو پایه ششم-مرداب قادیکلا- مهرماه-سال تحصیلی 1402-1403

 اردو پایه پنجم-مرداب قادیکلا- مهرماه- سال تحصیلی 1402-1403

 اردو پایه چهارم-مرداب قادیکلا- مهرماه- سال تحصیلی 1402-1403

 اردو پایه سوم-مرداب قادیکلا- مهرماه-سال تحصیلی 1402-1403

 اردو پایه دوم-مرداب قادیکلا- مهرماه-سال تحصیلی 1402-1403

 اردو پایه اول-مرداب قادیکلا- مهرماه-سال تحصیلی 1402-1403

 اردو پایه پیش دبستان-مرداب قادیکلا- مهرماه-سال تحصیلی 1402-1403

 بازدید علمی پایه چهارم-شرکت مواد شوینده مانا- مهرماه- سال تحصیلی 1402-1403

 جشن 1000 دانش پذیران پایه سوم - سال تحصیلی 1402-1403

 جشن 100 دانش پذیران پایه دوم - سال تحصیلی 1402-1403

 بازدید علمی دانش پذیران پایه دوم - سال تحصیلی 1402-1403

 بازدید علمی دانش پذیران پایه سوم - سال تحصیلی 1402-1403

 بازدید علمی دانش پذیران پایه چهارم - سال تحصیلی 1402-1403

 روز بازی بهمن ماه - سال تحصیلی 1402-1403

 جشنواره نقاشی و دست سازه های سنگی - سال تحصیلی 1402-1403

جشنواره خیریه غذایی مجموعه مدارس تمام هوشمند پیشگامان سال تحصیلی 1402-1403

 اردو پایه پیش دبستان و اول- فروردین ماه-سال تحصیلی 1403-1402

 اردو پایه دوم - فروردین ماه-سال تحصیلی 1403-1402