پیشگامان در نگاه کلی

- کادر آموزشی قوی جهت آموزش مهارت های مختلف و پیشرفت علمی دانش پذیران

- ایجاد انگیزه در یادگیری و تقویت در انجام تکالیف دانش پذیران در مدرسه

- ساعت کاری مناسب با برنامه والدین (نگهداری فرزندان تا ساعت 15 در صورت تمایل والدین جهت شرکت فرزند خود در کلاس های فوق برنامه)

- استفاده از روش های نوین آموزشی در تدریس با داشتن امکانات و تجهیز همگن کلاس ها با فناوری عصر حاضر

- برنامه های غیردرسی از جمله هنرهای تجسمی، نمایشی، شطرنج، موسیقی، رباتیک، زبان خارجه و ... جهت رشد خلاقیت، ابتکار،

کاوشگری، مدیریت زمان و بهبود عملکرد فعالیت های گروهی.

- ارائه روزانه صبحانه، میان وعده و ناهار با بالاترین کیفیت غذایی.

- احساس شادی و نشاط در فضای مدرسه و به تبع آن در خانه.

- فضاسازی...

ادامه ...
پیشگامان در نگاه کلی

اخبار

مقالات

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مقاطع مختلف رشد جسمی ، روانی و اجتماعی نیازمند دارا بودن نگرش مثبت به رشته تحصیلی و انگیزه های قوی است نگرش. به رشته...

بیشتر