جشن های شروع سال تحصیلی

برای مشاهده کلیپ ها روی لینک مورد نظر کلیک بفرمایید.

جشن شروع سال تحصیلی 1399-1400 مدرسه پیشگامان

 

جشن شروع سال تحصیلی 1400-1401 مدرسه پیشگامان

 

جشن شروع سال تحصیلی 1401-1402 مدرسه پیشگامان


جشن شروع سال تحصیلی 1402-1403 مجموعه مدارس پیشگامان