هفتمین جشنواره سفیران سلامت

هفتمین جشنواره سفیران سلامت به منظور ترویج شیوه های زندگی سالم، پیشگیری و کنترل بیماری ها، افزایش مهارت و سطح آگاهی دانش آموزان در زمینه سلامت و تندرستی ..

 گل پسرهای پیشگامانی 

هفتمین جشنواره سفیران سلامت به منظور ترویج شیوه های زندگی سالم، پیشگیری و کنترل بیماری ها، افزایش مهارت و سطح آگاهی دانش آموزان در زمینه سلامت و تندرستی در حال اجراست ، لذا شما عزیزان نیز می توانید در زمینه های مختلف هنری و در موضوعات عنوان شده در این جشنواره شرکت نمایید.

 

کانال مراکز آموزشی تمام هوشمند پیشگامان در روبیکا????

‏https://rubika.ir/pishgamansch

❤غرض نقشی است کز ما بازماند❤