جشنواره کتاب‌سازی دانش آموزی

اختتامیه جشنواره کتاب‌سازی دانش آموزی جهت ‎ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی

اختتامیه جشنواره کتاب‌سازی دانش آموزی جهت ‎ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و همچنین پرورش خلاقیت دانش پذیران

 

کانال مراکز آموزشی تمام هوشمند پیشگامان در روبیکا????

‏https://rubika.ir/pishgamansch

❤غرض نقشی است کز ما بازماند❤