اردو  ویژه دانش پذیران پایه پیش دبستانی

اردو دانش آموزی ویژه دانش پذیران پایه آمادگی روز چهارشنبه مورخ 14 دی ماه در پارک سرپوشیده هانا برگزار گردید.

اردو دانش آموزی ویژه دانش پذیران پایه آمادگی روز چهارشنبه مورخ 14 دی ماه در پارک سرپوشیده هانا برگزار گردید.
 

 

کانال مراکز آموزشی تمام هوشمند پیشگامان در روبیکا????

‏https://rubika.ir/pishgamansch

❤غرض نقشی است کز ما بازماند❤