ثبت سفارش غذا دی ماه

والدین گرامی سلام


احتراما به استحضار می رسانیم برای ثبت سفارش غذا دی ماه فرزند خود بایستی از طریق لینک ذیل فرم مربوطه را تکمیل نمایید.

b2n.ir/f25847

والدین گرامی سلام


احتراما به استحضار می رسانیم برای ثبت سفارش غذا دی ماه فرزند خود بایستی از طریق لینک ذیل فرم مربوطه را تکمیل نمایید.

b2n.ir/f25847

 سفارش شما بعد از 3 روز کاری به واحد تغذیه تحویل داده می شود.

مهلت ثبت سفارش : نهایتا تا ساعت 12:00 روز سه شنبه مورخ 29 آذر ماه  

هزینه تغذیه ناهار  696/000 تومان می باشد.

مبلغ مورد اشاره را به شماره کارت 6063737005105513 آینده سازان علم و صنعت یاران پیشگامان واریز نمایید.

لطفا بعد از ثبت سفارش، نام و نام خانوادگی دانش پذیر را به همراه فیش واریزی به شماره همراه 09380830778 در روبیکا ارسال نمایید.


در صورت واریز وجه و عدم ارسال فیش در روبیکا سفارش شما تحویل واحد تغذیه نمی گردد.

کانال مراکز آموزشی تمام هوشمند پیشگامان در روبیکا????

‏https://rubika.ir/pishgamansch


❤غرض نقشی است کز ما بازماند❤

روابط عمومی مجموعه مدارس 
تمام هوشمند پیشگامان