آکادمی زبان پیشگامان

آکادمی تخصصی زبان انگلیسی پیشگامان


_______________________________
ثبت نام ترم زمستان آغاز شد.

آکادمی تخصصی زبان انگلیسی پیشگامان


_______________________________
ثبت نام ترم زمستان آغاز شد

کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی

دو روز در هفته

شامل هشت جلسه ماهیانه می‌باشد

شهریه با توجه به تعداد به شرح ذیل می باشد

کلاس تک نفره(خصوصی) ۹۶۰ هزار تومان با اعمال تخفیف۶۷۲هزار تومان

کلاس دو نفره (نیمه خصوصی) ۷۲۰هزار تومان با اعمال تخفیف ۵۰۴ هزار تومان
 
کلاس چهار نفره  ۶۰۰ هزار تومان با اعمال تخفیف ۴۲۰ هزار تومان


کلاس شش نفره  ۴۸۰ هزار تومان با اعمال تخفیف ۳۳۶ هزار تومان


هزینه ها به صورت ماهیانه دریافت می شود.

30% تخفیف یلدایی ویژه ثبت نام ترم زمستان

❌فقط تا ۳۰ آذر فرصت باقیست❌

 01142089999 - 09380829776

قائمشهر خیابان ساری پشت عمارت شهرداری آزادی ۷۰

برای رزو وقت مشاوره و تعیین سطح رایگان به سایت ذیل مراجعه نمایید:

eng.pishgaman.sch.ir


‏❤ A new language is a new life ❤

روابط عمومی آکادمی تخصصی زبان انگلیسی پیشگامان