سفارش تغذیه اسفند ماه

والدین گرامی سلام

احتراما به استحضار می رسانیم برای ثبت سفارش غذا اسفند ماه فرزند خود بایستی این فرم را تکمیل نمایید.
 سفارش شما بعد از 3 روز کاری به واحد تغذیه تحویل داده می شود.

مهلت ثبت سفارش : نهایتا تا ساعت 12:00 روز چهارشنبه مورخ 26 بهمن ماه 

هزینه تغذیه ناهار به تفکیک روز در ماه به شرح ذیل می باشد . لازم به ذکر است بعد از انتخاب روزها مبلغ آن را جمع نمایید و هزینه ماهانه به صورت کلی برای کل ماه  902/000 تومان می باشد.
مبلغ مورد اشاره را به شماره کارت 6063737005105513 آینده سازان علم و صنعت یاران پیشگامان واریز نمایید.
لطفا بعد از ثبت سفارش، نام و نام خانوادگی دانش پذیر را به همراه فیش واریزی به شماره همراه 09380830778 در روبیکا ارسال نمایید.
در صورت واریز وجه و عدم ارسال فیش در روبیکا سفارش شما تحویل واحد تغذیه نمی گردد.