باعرض پوزش، ظرفیت کلیه پایه های مدارس پیش دبستانی و دبستان پیشگامان تکمیل می باشد. چنانچه ظرفیت باز شود ، اولویت ثبت نام با افرادیست که دراین سایت نام نویسی کرده اند.

همراهی با شما باعث افتخار مجموعه ماست.