چرا مدرسه بدون کیف؟

 

در حال حاضر طرح مدرسه بدون کیف در بسیاری از کشورهای دنیا در حال انجام است.

سوابق نشان می دهد تمامی کشور های پیشرفته در مباحث علمی از این شیوه بهره مند

بوده اند .بعنوان مثال آلمان از جمله کشورهایی است که با اجرای این طرح توانسته

است در زمینه پرورش دانش پذیران خلاق و مستعد موفق عمل کند.

در طرح مدرسه بدون کیف پیشگامان کلیه فعالیت های آموزشی مختص دانش آموزان

مقطع ابتدایی و پیش دبستانی بر اساس سیاست های وزارت آموزش و پرورش صورت

می گیرد و دانش پذیران کتاب و لوازم تحریر خود را به محل تحصیل حمل نمی کنند.

در این طرح سیاست به گونه ای تعریف شده است که تدریس، تمرین و تکالیف درسی

دانش پذیران در محل مدرسه صورت می پذیرد و دانش پذیر در منزل چندان درگیر

مسائل درسی نمی شود.

طرح مدرسه بدون کیف باعث خواهد شد دانش پذیران کلیه امور تحصیل خود را تحت

نظارت آموزگاران و مربیان مجرب در محیط آموزش انجام دهند.لازم به ذکر است مدارک و کارنامه دانش پذیران مشغول به تحصیل در این مدرسه با دیگر دانش پذیران تفاوتی ندارد.

از جهت سطح معلومات، دانش پذیران این طرح با توجه به فراگیری علم روز و انجام پروژه های تحقیقاتی و از نظر رشد اجتماعی در سطح بالاتری قرار دارند.

با توجه به حذف کیف های سنگین می توان گفت از آسیب به قوس های ستون فقرات، عروق و اعصاب اندام جلوگیری کرده که این باعث جلوگیری از عوارض جبران ناپذیری است که تا آخر

عمر می تواند در افراد بماند.

بطور کلی بهبود کیفیت آموزش، ارتقای توان علمی دانش پذیران، هم اندیشی، همدلی و حل مسائل و مشکلات آموزشی و رفع دوگانگی آموزشی از محاسن این طرح اعلام می گردد.