سخنی کوتاه با والدین محترم

 

امروز فرزند شما گام در مسیر یادگیری مهارت های مختلف و پیشرفت های علمی نهاده است و قصد دارد تا آینده خود را آنگونه که شایسته می نماید، بسازد.

شما زحمات زیادی بخاطر پرورش و تربیت فرزند خود کشیده اید. با این همه هنوز راه زیادی باقی مانده است.پرورش فرزند شما در یکی از معتبرترین مرکز علمی، فرهنگی و

ورزشی کشور و ورود وی به جامعه، آغاز مسیر پرفراز و نشیبی است که گذر پربار آن نیازمند حمایت و توجه مناسب شماست.

در این مجموعه اطلاعات مفیدی در اختیار شما والدین ارجمند قرار می گیرد تا سازگاری شما با شرایط جدید تسهیل شده، نقش موثر و مفید شما در زندگی فرزندتان برجسته

شود و مشخص گردد که در جایگاه والدین یک دانش آموز، شما باید منتظر چه رخدادهای تازه ای باشید.

به خاطر داشته باشید شما در جایگاه والدینی کم نظیر، فرزندتان را نیکو پرورش داده اید و وارد جامعه کرده اید. بال پریدن و ریشه های بالندگی را در اختیار او قرار داده اید.

امروز این فرزند
شماست که در محیطی جدید بال می گشاید و آموخته هایش را برای ساختن زندگی اش به کار می بندد.

وقت آن است تا شما با در اختیار گذاشتن فرصت پریدن، راه را برای عزت و سربلندی فرزندتان مهیا کنید.

 

" مرکز آموزشی پیشگامان در این مسیر همواره در کنار شما و عزیزانتان است "