زمان حضور دانش پذیران

خانواده بزرگ پیشگامان سلام

 زمان حضور دانش پذیران در مدرسه ساعت ۷:۳۰ صبح ، مراسم صبحگاهی ساعت ۷:۴۰ و شروع کلاس ها ساعت ۸ صبح می باشد .

خانواده بزرگ پیشگامان سلام

زمان حضور دانش پذیران در مدرسه ساعت ۷:۳۰ صبح ، مراسم صبحگاهی ساعت ۷:۴۰ و شروع کلاس ها ساعت ۸ صبح می باشد ، لذا دانش پذیر حداکثر تا قبل از ساعت ۸ صبح (ورود معلم به کلاس) باید در کلاس حضور یابد . در غیر این صورت ساعت اول درس را از دست خواهد داد .

فرزندانمان را به رعایت نظم و مقررات عادت دهیم.

کانال مراکز آموزشی تمام هوشمند پیشگامان در روبیکا????

‏https://rubika.ir/pishgamansch

❤غرض نقشی است کز ما بازماند❤