تبریک روز مادر و هفته گرامیداشت مقام زن

فرا رسیدن روز مادر و هفته گرامیداشت مقام زن را خدمت شما مادران پیشگامانی تبریک و تهنیت عرض می کنیم. 

فرا رسیدن روز مادر و هفته گرامیداشت مقام زن را خدمت شما مادران پیشگامانی تبریک و تهنیت عرض می کنیم. 

کانال مراکز آموزشی تمام هوشمند پیشگامان در روبیکا????

 ‏https://rubika.ir/pishgamansch  

❤غرض نقشی است کز ما بازماند❤