توزیع کمک برای ۳۰ خانواده نیازمند

توزیع کمک برای ۳۰ خانواده نیازمند با همت و همکاری والدین و همکاران مرکز آموزشی پیشگامان انجام شد.

توزیع کمک برای ۳۰ خانواده نیازمند با همت و همکاری والدین و همکاران مرکز آموزشی پیشگامان انجام شد.

????همزمان با روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها  این مرکز موادغذایی را‌ با همت و همکاری والدین و همکاران مرکز آموزشی پیشگامان توزیع نمود. 
????این کمک‌ها شامل گوشت گوسفند،برنج، روغن و دیگر مواد‌غذایی می‌شود.

????از همه عزیزانی که در این امر سهیم بودند و همراهی نمودند کمال تشکر را داریم.

????????   ????????   ????????

کانال مراکز آموزشی تمام هوشمند پیشگامان در روبیکا????

‏https://rubika.ir/pishgamansch


❤غرض نقشی است کز ما بازماند❤

روابط عمومی مجموعه مدارس 
تمام هوشمند پیشگامان