پیش ثبت نام

والدین گرامی با سلام و احترام

پیش ثبت نام سال تحصیلی 1403 -1404 از بهمن ماه 1402 آغاز می شود.

شرایط سنی پایه پیش آمادگی : نیمه اول 99 - نیمه دوم 98 

شرایط سنی پایه پیش دبستان : نیمه اول 98 - نیمه دوم 97 

شرایط سنی پایه اول : نیمه اول 97 - نیمه دوم 96 
 

"مرکز آموزشی پیشگامان در این مسیر همواره در کنار شما و عزیزانتان است"

<<ستاد ثبت نام مرکز آموزشی پیشگامان>>