پیش ثبت نام اصلی

والدین گرامی با سلام و احترام

 به استحضار می رسانیم مکان آموزشی سال تحصیلی 1402-1403 دانش پذیران پایه اول و دوم در شعبه 1 ، پایه های سوم ، چهارم ، پنجم و ششم در شعبه 2  و پایه پیش دبستان در شعبه 3 می باشد.

شرایط سنی پایه پیش دبستان : نیمه اول 97 -  نیمه دوم 96

شرایط سنی پایه اول : نیمه اول 96  -   نیمه دوم 95
                                    
لطفا هنگام واردکردن شماره همراه، زبان صفحه کلید را به انگلیسی تغییر دهید.

"مرکز آموزشی پیشگامان در این مسیر همواره در کنار شما و عزیزانتان است"
<<ستاد ثبت نام مرکز آموزشی پیشگامان>>