روز جهانی هنرمند

روز جهانی هنرمند بر تمام هنرمندان این مرز و بوم مبارک باد

 

مجموعه مدارس پیشگامان روز هنر مند را به هنرمندان مجموعه، جناب آقای حسین روانبخش (معلم هنر و خلاقیت) و سرکار خانم زهرا صادقی(معلم خوشنویسی) تبریک عرض می کند.