هفته ی نیروی انتظامی گرامی باد

هفته ی نیروی انتظامی گرامی باد

 

نیروی انتظامی یا پلیس را
به خاطر همه آنچه که با خود دارند
یعنی از خودگذشتگی و شجاعت
دوست می‌داریم
روزتان مبارک