خبر خوب : افتتاح شعبه 3

شعبه سوم مجموعه مدارس پیش دبستانی و دبستان تمام هوشمند پسرانه پیشگامان در قائمشهر افتتاح شد.درسال جاری باتوجه به استقبال زیادی که برای ثبت نام دانش پذیران در مدرسه پیشگامان وجود داشت با همت و پيگيری مسئولان دبستان و پیش دبستانی پسرانه پیشگامان شعبه سوم مجموعه مدارس پسرانه پیشگامان در قائمشهر افتتاح شد.

مدیر محترم مجموعه مدارس تمام هوشمند پسرانه پیشگامان با اعلام افتتاح شعبه سوم این مرکز در قائمشهر خیابان ساری یاس ۶۶ اعلام نمود بدیهی است که همواره هدف اصلی این مجموعه، تربیت نسل جدیدی است که از نظرعلمی ومهارت های فردی و اجتماعی توانمند باشند؛ که در راستای این هدف برنامه آموزشی،پرورشی،مهارتی و ورزشی طبق برنامه مدون مجموعه در شعبه ۳ نیز به صورت کامل اجرایی می شود ضمنا والدین گرامی می توانند جهت ثبت نام فرزندان خود در پایه پیش دبستانی و پایه اول با شماره ۴۲۰۸۹۹۹۹ تماس و یا به آدرس سایت پیشگامان به نشانی dabestan.pishgaman.sch.ir مراجعه نمایند.